Društvo

05.04.2021
666

DOO KOMUNALNO KOTOR PODSJEĆA NA AKCIJU BESPLATNOG SAKUPLJANJA ZELENOG OTPADA

DOO “Komunalno Kotor” Kotor podsjeća građanke i građane Kotora da je počelo sa akcijom besplatnog sakupljanja zelenog otpada.

“Zeleni otpad preuzimamo od građana, a zauzvrat smo im obezbijedili 3 kg komposta koji se proizvodi na našoj kompostani” – navode iz ovog gradskog preduzeća.

Kako ističu, akcijom je predviđeno da građani svakog petka u mjesecu, ostave svoj sakupljeni zeleni otpad pored najbližeg kontejnera, o čemu je potrebno da obavijeste zaposlene u preduzeću, nakon čega će biti evidentirani i na taj način će moći da preuzmu određenu količinu komposta.

“Naš kompost se primjenjuje u poljoprivredi, vrtlarstvu, hortikulturi i za uzgoj raznih biljnih vrsta. Kao kvalitetno organsko đubrivo popravlja fizičko-hemijske i mikrobiološke osobine tla, što potvrđuju redovne analize iz Centra za ekotoksikološka istraživanja. Sprovedene analize potvrđuju da je proizvedeni kompost 1. kategorije kvaliteta na osnovu Pravilnika o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada (“Sl. list Crne Gore”, br.59/13)

Kontakt telefon na koji se građani mogu prijaviti i dobiti više informacija je 032-325-677 i 067-591-237 ili na e-mail komunalnokotor@t-com.me / zastitazs@jkpkotor.com, poručuju iz DOO “Komunalno Kotor” Kotor.

Podijeli na: