Društvo

23.06.2022
316

DANAS POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA,UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE KOTOR OD 27. JUNA

Na osnovu člana 12 stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (“Službeni list RCG” br.64/02 i 49/07 Ministarstvo prosvjete je raspisalo KONKURS za upis učenika u I razred srednje škole za školsku 2022/23.godinu.

Prijemni ispit za upis u I razred srednje muzičke škole održaće se danas, po sljedećem rasporedu:

Solfeđo i teorija muzike /test – u 9.30 h učionica br.11 –muzički saradnik
Klavir – 09.30h – Koncertna dvorana škole – muz.izvođač
Violina – 09.45 - Koncertna dvorana škole – muz.izvođač
Klarinet – 10.00h - Koncertna dvorana škole – muz.izvođač
Solo pjevanje – 10.00h – Studio – muz.izvođač
Gitara – 09.30h – Horska učionica br.1 – muz.izvođač
Iz Uprave Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan” Kotor napominju da, ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati, za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit.
Nakon položenog prijemnog ispita, učenici su u obavezi da se upišu elektronskim putem.
Upis će biti otvoren 27, 28, 29 i 30. juna do 15 časova na sajtu www.upisi.me.
Original dokumenta se predaju 01. septembra ove godine  kod sekretara škole, prilikom zvaničnog početka školske 2022/23. godine.

Foto: facebook Muzicka škola Vida Matjan

Podijeli na: