Društvo

18.01.2020
84

200.000 EURA ZA PODSTICANJE UČEŠĆA U PROGRAMIMA HORIZONT 2020 I COST

Zbog velikog interesovanja rok za podnošenje prijava na Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST produžen je do 28.02.2020. godine.

Juče je održan i Info dan povodom ovog konkursa u Plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, koji je ujedno bio i prilika da se potencijalni korisnici projekata bolje upoznaju sa uslovima i detaljima prijavljivanja.

Ispred Ministarstva nauke prisutnima su se obratile mr Branka Žižić, v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj i Milena Milonjić, načelnica Direkcije za EU Okvirne programe za istraživanje i inovacije koje su govorile o mogućnostima i benefitima ovih programa, detaljima konkursa, dokumentaciji koja je potrebna za apliciranje sa akcentom na prijavni formular.

Kako Milonjić navodi, za projekte u trajanju od dvije godine (2020. i 2021.), Ministarstvo nauke će nosiocu projekta odobriti iznos do 20.000 € (za obje istraživačke godine), što može iznositi do 100% predviđenih troškova. Projektima koji budu podržani putem ovog Konkursa, omogućiće se realizacija istraživanja na teme iz tekućih Horizont 2020 ili COST projekata. Uslov za apliciranje za sredstva je da postoji identifikovan projekat u koji se tim želi uključiti i početno odobrenje koordinatora tog projekta za pridruživanje tima iz Crne Gore evropskom timu. Predstavljene su platforme na kojima se mogu pronaći svi potrebnoi podaci o tekućim projektima.

Branka Žižić je ukazala na glavni cilj konkursa, a to je povećanje učešća u programima Horizont 2020 i COST, ali i proširivanje i produbljivanje saradnje i u drugim međunarodnim programima u oblasti nauke i inovacija. U tom smislu, akcenat ovog Konkursa je proširivanje istraživačkih i inovativnih mreža i kontakata novim partnerstvima kao i pokretanje istih ili sličnih istraživanja na nacionalnom nivou koje su aktuelne u EU. (saopštenje Ministarstva nauke)

Projektima koji budu podržani putem ovog Konkursa, omogućiće se uključivanje u tekuće Horizont 2020 ili COST projekte, u svojstvu pridruženog partnera (Horizont 2020 – third party partner; COST - partner). Uslov za apliciranje za sredstva ovog Konkursa je da postoji identifikovan projekat u koji se tim želi uključiti i početno odobrenje koordinatora tog projekta za pridruživanje tima iz Crne Gore evropskom timu. Na Konkurs se mogu prijaviti i timovi koji su se već pridružili nekom od tekućih Horizont 2020 ili COST projekata koji traju do 2022. godine ili duže.

Sami projekti treba da omoguće: brže usvajanje prioritetnih oblasti istraživanja koja su definisana na evropskom nivou, pokretanje sličnih istraživanja na nacionalnom nivou i brže povezivanje sa relevantnim akterima u Evropi, te uključivanje mladih istraživača u perspektivne oblasti istraživanja.

Podijeli na: