Marketing
Autor Radio Kotor   
25.05.2011
RADIO KOTOR
Tel.: 082 325 842, 325 843, fax: 325 842  ŽR 520-297700-54 kod Hipotekarne banke;
       510-8552-89 kod Crnogorske banke; PIB 02042789   PDV:92/31-00044-2
 

C J E N O V N I K

 

 LIČNI OGLASI

EDAN DAN

4 EMITOVANJA

OGLAS

FIZIČKA LICA-2 EUR

DO 10 RIJEČI  2 EUR, PREKO

ZA SVAKU RIJEČ 0,25 EUR

SEDAM DANA

 

FIZIČKA LICA

12,00 EUR

 

DESET DANA

 

FIZIČKA LICA

15,00

 

PETNAEST DANA

 

FIZIČKA LICA

25,00

 

TRIDESET DANA

FIZIČKA LICA

45,00

ZA DUPLO EMITOVANJE CIJENE SE UDVOSTRUČUJU

POSLOVNI OGLASI

JEDAN DAN

4 EMITOVANJA

OGLAS

PRAVNA LICA-4 EUR

 

DO 10 RIJEČI 4 EUR, PREKO

ZA SVAKU RIJEČ 0,25 EUR

SEDAM DANA

 

PRAVNA LICA

25 EURA

 

DESET DANA

 

PRAVNA LICA

35 EURA

 

PETNAEST DANA

 

PRAVNA LICA

50 EURA

 

TRIDEST DANA

 

PRAVNA LICA

80 EURA

ZA DUPLO EMITOVANJE CIJENE SE UDVOSTRUČUJU

Č E S T I T K A  5 EUR (PDV 0,73)

SPOTOVI

JEDAN DAN

6 EMITOVANJA

5 EUR

DO 30 SEKUNDI, PREKO ZA SVAKIH 10SEKUNDI 0,50 EUR

SEDAM DANA

42 EMITOVANJA

30 EUR

 

DESET DANA

60 EMITOVANJA

40 EUR

 

PETNAEST DANA

90 EMITOVANJA

60 EUR

 

DVADESET DANA

120 EMITOVANJA

70 EUR

 

TRIDESET DANA

180 EMITOVANJA

90 EUR

ZA DUPLO EMITOVANJE CIJENE

SE UDVOSTRUČUJU

 
 
U cijenu naknade za izvršene usluge marketinga uračunat je Porez na dodatu vrijednost 17%.
 
Kotor, 04.01.2009.god
 
Direktor,
Predrag Nikolić