PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Autor Radio Kotor   
19.06.2012
dobrota_srednja_s.jpgNa osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Službeni list RCG, broj 80/05 i 40/10) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještava zainteresovanu javnost da je preduzeće Bereg invest D.O.O iz Kotora podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju apartmanskog (stambenog) naselja čija se realizacija planira na dijelovima kat. parc. 1205, 1207, 1212/1.2.3.4.5 i 1215 K.O. Dobrota I, Kotor. „Pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u našim prostorijama - zgrada opštine Kotor, kancelarija broj 11, I sprat, radnim danima od 09 do 12 sati“ – kažu u Sekretarijatu i navode da je rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine  26.jun ove godine.